Podologie

Wat is een podoloog

Een podoloog is een paramedicus die na verwijzing van een arts of arts-specialist patiënten met klachten ter hoogte van de voet onderzoekt en indien nodig behandelt.
Deze klachten kunnen zich ter hoogte van de huid als nagels bevinden, maar kunnen eveneens klachten zijn van het bewegingsstelsel.
Om dergelijke patiënten te onderzoeken beschikt de podoloog over een typisch arsenaal van onderzoekstechnieken zoals klinisch podologisch onderzoek, biomechanische metingen en ganganalyse. Het functioneren van de patiënt staat hierbij centraal. Derhalve wordt de podoloog ook wel eens de "ingenieur van de voet" genoemd. Hij tracht zodoende naar een mogelijke oorzaak te zoeken van de klachten en indien mogelijk deze oorzaak te behandelen.
Zo bekomt men niet alleen een verbetering op korte termijn, maar zal de kans op recidivering drastisch verminderen.
Ook hoger gelegen klachten, zoals knie-, heup- en rugpijn, die hun oorzaak vinden ter hoogte van de voet, behoren tot het werkveld van de podoloog. Als behandeling behoren naast educatie en gezondheidsvoorlichting, wondzorg, snij- en freestechnieken (bij huid- en nagelafwijkingen), ontlastingstechnieken (aan de hand van vilt, tape en siliconen), correctietechnieken (aan de hand van siliconen, nagelbeugels en zooltherapie) tot het indicatiegebied van deze voetspecialist. De podoloog wordt tevens opgeleid om assistentie in de voetchirurgie uit te voeren.

De podoloog mag niet verward worden met de voetverzorger. Deze laatste houdt zich bezig met de hygiënische verzorging van de voet. De podoloog daarentegen onderzoekt en behandelt de voet met klachten en functiestoornissen, inclusief de voet van de risicopatiënten (diabetespatiënten en reumapatiënten).
Enkel en alleen diegenen die een voltijdse dagopleiding van minimum drie jaar met goed gevolg hebben doorlopen aan een van de drie erkende opleidingsinstituten mogen zich bachelor podoloog noemen en zij die daar boven nog een universtiteits opleiding gevolgd hebben mogen zich master noemen.


Wist U

Dat 57% van de bevolking een of meerdere keren in het leven te maken krijgt met gezondheidsklachten met betrekking tot de voeten? Dat de voet is een ingewikkelde structuur is van 26 beenderen, bijeengehouden door 33 gewrichten, 107 ligamenten (banden), 19 spieren en pezen, zodat deze op heel verschillende manieren kan bewegen? Dat een gemiddeld persoon per dag 8000 tot 10000 stappen neemt? Dat komt overeen met 185000 km in uw hele leven oftewel meer dan vier keer de wereld rond.


De podoloog is het aanspreekpunt voor problemen met het bewegingsapparaat van ons lichaam.
Aarzel dus niet om ons te contacteren, wij geven u een advies op maat.